skrzypek witraze

Witrae sakralne, renowacja

Renowacja, projektowanie....

renowacja witray www.mojewitraze.pl

Od wieku IV, witrae zajmuj stae miejsce we wntrzach kocielnych. Pocztkowo byy to wypenienia okienne pozbawione rysunku, zoone z barwnych szkieek.

W VIII wieku pojawio si pojcie vitrearii okrelajce szklarzy-witraystw, ktrzy byli w czasach wczesnoredniowiecznych jednoczenie vitri factores – wytwrcami szka. Z tamtych czasw znane s te pierwsze nazwiska rzemielnikw mistrzw witraownictwa. Z czasem witrayci zyskali sobie ogromny szacunek spoeczny, a ich rzemioso osigno znaczenie sztuki.  W redniowiecznej Francji opracowano technik szklenia duych otworw okien katedralnych. W ten sposb powsta witra w formie, ktra jest nam znana do dzi. W tym czasie witrae przekazyway gwnie treci religijne, stanowic ilustracj tematw biblijnych.

W tej technice znanej od wiekw wykonuj witrae sakralne. Zajmuj si te renowacj starych okien kocielnych.

 
renowacja witray www.mojewitraze.pl Renowacja

Proces odnawiania polega na:
- demontau okna witraowego
- rozebraniu witraa (usuniciu starego oowiu)
- uzupenieniu ubytkw, dopasowaniu szka, malowaniu i wypalaniu w piecu
- oowieniu - zoeniu elementw za pomoc profili oowianych
- czyszczeniu i kitowaniu witraa

- monta

  Na zdjciach odrestaurowane przeze mnie witrae