skrzypek witraze

Sztuka witraowa

 
w. Rodzina - witra Pozna/Lubo

Dekoracje szklane wykonane z kawakw szka dmuchanego lub lanego obramowane oowiem lub miedzi i lutowane ze sob cyn stanowi dzieo, ktre nazywamy witraem. Rozpito sztuki witraowej zaczyna si od filigranowych ornamentw i postaci malowanych tlenkami w witraach redniowiecznych katedr, po wielobarwne i wielofakturowe szko wdzicznie skadajce si w barwne obrazy i przedmioty dekoracyjne wykonane metod Tiffany’ego.

Warto te zwrci uwag na wyjtkow trwao tej techniki. Jeeli witraysta wykona swoje dzieo zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy, to pierwsza interwencja konserwatorska lub naprawa witrau bdzie konieczna nie wczeniej ni za 100 lat

Dziki swej ogromnej plastycznoci, witra moe by uyty w kadym rodzaju wntrza lub budynku. Powinien by zaprojektowany w sposb przemylany, w zgodzie z indywidualn potrzeb klienta, jego otoczeniem i smakiem. Moe by uyty jako interesujce przesonicie nieciekawego widoku za oknem. Moe by rwnie wykwintn dekoracj azienki, salonu czy te kuchni. Znajduje zastosowanie w wysokich oknach, gdzie rzadsze czyszczenie pozostanie niezauwaone. Coraz czciej jest poszukiwany jako nietuzinkowy prezent lub ozdoba witeczna.
Moliwoci techniczne opracowane w cigu wielu wiekw sprawiaj, e kady temat, motyw moe zosta przetumaczony na witra.